Exit corona

Hoe starten we opnieuw op,

na corona?

Laatste aanpassing: 30 juni 2020

Intro

Nu de aangepaste instructies officieel goedgekeurd zijn, kunnen we opnieuw starten met onze repetities.

Vanaf 1 juli mag dat met groepen van max. 50 personen. We zullen vanaf vrijdag 10 juli, en dat enkel met de harmonie, repeteren in de grote zaal van het O.C.  De jeugdharmonie zal niet repeteren voor midden augustus.

Omwille van de beperking van het aantal aanwezigen, krijg je via een mailchimp e-mailbericht de vraag om aan te geven wanneer je wel of niet aanwezig zult zijn. Graag snel reageren zodat we het overzicht van de aanwezigen spoedig beschikbaar hebben.

We hopen op het enthousiasme van iedereen, maar als je voor jezelf of je familieleden beslist om op veilig te spelen: alle begrip daarvoor! Alleen zouden we dat graag willen weten. Gebruik daarvoor onderstaand mailadres.

Lees aandachtig de informatie die je hieronder vindt.

Met vragen kan je terecht op ons algemene mailadres


Corona-aanspreekpunt

Filip Santy

Aanspreekpunt voor de opvolging, voor, tijdens en na de activiteiten,
voor de opvolging van de verschillende veiligheidsmaatregelen.

0476 311 085

Mail

Verantwoordelijke coördinator

Bram Verhaeghe

Op volgende data:

  • 17 en 31 juli
  • 14 en 28 augustus

Verantwoordelijke coördinator

Isabel Bulcaen

Op volgende data:

  • 24 juli
  • 7 en 21 augustus

Aansprakelijkheid

Als bestuur volgen we de door de overheid opgelegde maatregelen. We leveren alle inspanningen die redelijkerwijze kunnen worden verwacht om een besmetting te voorkomen in de voorbereiding, uitvoering en opvolging van onze activiteiten. Daartoe is een doordacht preventieplan opgemaakt.

Algemeen geldende richtlijnen

De geldende richtlijnen omtrent hygiëne en social distancing blijven altijd en overal van kracht.

Repetities met blaasinstrumenten mogen hervatten, mits het volgen van de veiligheidsvoorwaarden van het geldende basisprotocol cultuur, bepaald door de bevoegde minister, na overleg met de sector en advies van de GEES.

Op voorwaarde dat de repetitieruimte groot genoeg is om de afstandsregels te kunnen respecteren, kunnen repetities plaatsvinden met groepen niet groter dan 50 personen.

In de maanden juli-augustus kunnen we hiervoor terecht in de grote zaal van O.C. Aalbeke.


Specifieke richtlijnen

Groepsrepetities

We starten met repetities met max. 50 personen. De grote zaal van het O.C. Aalbeke garandeert iedereen een vrije ruimte van 4 m².

Iedereen bevestigt vooraf of hij/zij al dan niet aanwezig zal zijn, zodat er voor elke repetitie een aanwezigheidslijst kan worden opgemaakt. Deze lijst wordt per plaatse gehandtekend, zodat we over de gegevens beschikken mocht een contact tracing nodig blijken. Deze aanwezigheidslijsten worden verplicht 30 dagen bewaard.

Contactbubbels

Probeer je aanwezigheid op repetities zoveel mogelijk af te stemmen met je contactbubbel(s).

Wie ziek is, blijft thuis.

Iedereen neemt zijn/haar persoonlijke verantwoordelijkheid op.
Wie ziek is of wie tot zeven dagen voor de activiteit symptomen van Covid-19 vertoont, is niet toegelaten. Ook als er in de naaste omgeving ziekte of ziektesymptonen zijn (geweest), is deelname aan de activiteiten tijdelijk verboden.

Risicogroepen

Het is veiliger om nog niet te herstarten. Schat het risico goed in en handel ernaar.

  • Ouderen: 
  • Mensen met een ernstige onderliggende medische aandoening
   (vb. hart- en vaatlijden en verlaagde immuniteit):

   • het risico is sterk afhankelijk van de aard en complexiteit van de onderliggende problematiek en wordt best met de behandelende arts besproken.

Hygiënemaatregelen

Persoonlijk
  • Basismaatregelen: gelden overal en voor iedereen.
   (handen wassen, hoest of nies in een papieren zakdoek of in je elleboog, papieren zakdoekjes in een afsluitbare vuilbak, raak je gezicht zo weinig mogelijk aan, vermijd fysiek contact, houd altijd minstens 1,5 m afstand)
  • Mondmasker dragen: blijft aanbevolen.
  • Normaal gezien ben je de enige die je instrument in handen neemt, ook als je thuis oefent. Als dat niet het geval is, weet dat je zelf verantwoordelijk bent voor het ontsmetten en/of schoonmaken van je instrument. Was/ontsmet je handen grondig na het schoonmaken.
Repetitielokaal
  • Kom alleen, of samen met je ‘bubbel’ naar het repetitielokaal.
  • Vertrek tijdig van thuis, zodat je niet moet binnenkomen als de repetitie al bezig is.
  • We bevelen aan om een mondmasker te dragen tot je op je stoel zit én bij verlaten van de zaal, na de repetitie.
  • Enkel muzikanten komen het lokaal binnen. Ouders en begeleiders komen niet binnen en wachten, bij het ophalen, buiten.
  • Laat deuren zoveel als mogelijk open, zodat klinken niet telkens moeten worden aangeraakt.
  • Volg de signalisatie van looplijnen en de andere instructies.
  • Bij het binnenkomen was je je handen en desinfecteer je die. Het nodige materiaal is ter beschikking.
  • Jassen en handtassen hang je op je stoel, niet op de gemeenschappelijke kapstok
  • Instrumentenkoffers plaats je minstens 1,5 m van elkaar. Kleine koffers zet je bij je stoel.
  • Bij het uit- en inpakken van je instrument behoud je de voorgeschreven afstand van 1,5 m.
  • Voor en na afloop van de repetitie wordt alles wat door verschillende mensen werd aangeraakt gereinigd (mét handschoenen): klinken, lichtknoppen, stekkerdozen, handgrepen van kasten, trapleuningen, kranen, wc-bril en -knop, stoelen (leuning en zitvlak), pupiters,…
  • Alle afval wordt meegenomen naar huis.
Materiaal
  • Wissel geen persoonlijk materiaal uit (partituren, slagwerkstokken, dempers, potlood, drinkfles, …). Zie ook hoger onder ‘persoonlijk’.
Blazers
   • De afstandsregel voor blazers en dirigenten is verhoogd tot 2 meter.
   • In geen geval condensvocht op de vloer laten vallen.
   • Condensvocht vang je op in een persoonlijk (plastiek)bakje (met daarin een plastiekzakje en papieren tissues) of een propere absorberend (wegwerp)doek. Dat doek neem je mee naar huis, om het telkens te wassen op min. 60° C.
   • Uitblazen doe je met zo weinig mogelijk adem- of luchtdruk, zodat er geen ‘sproei-effect’ ontstaat. Laat de zwaartekracht het werk doen met kleine ‘schudbewegingen’.
   • Na de repetitie deponeert iedereen het wegwerpmateriaal in de gesloten verzamelbox.
   • De opstelling van de stoelen mag niet worden gewijzigd (vrije ruimte van 2 m. rond het midden van iedere stoel).
   • Houtblazers: reinig je  instrument niet na afloop van het repetitie in het lokaal, maar doe dat als je thuiskomt.
Percussionisten
   • Breng zoveel als mogelijk je eigen materiaal mee (stokken,…).
   • Vermijd om materiaal te moeten delen: spreek af wie wat gebruikt (altijd dezelfde). Indien instrumenten uitwisselen onvermijdelijk is, mag het instrument gedurende 72 u. niet meer worden gebruikt.
   • Vermijd om de instrumenten met je handen aan te raken. Gebruik bij voorkeur handschoenen.
   • Bij het ontsmetten: doe dat met een vochtige doek en zacht reinigingsmiddel. Ontsmettingsmiddel kan schadelijk zijn voor (de vernislaag van) de instrumenten.
   • Organiseer je zo dat je je zo weinig mogelijk moet verplaatsen tijdens de repetitie.
   • Materiaal dat te groot/zwaar is om door één persoon te worden verplaatst, mag alleen worden verplaatst door ’tilkoppels’ (vaste koppels. Bij ziektemeldingen zullen die als ‘1 persoon’ worden aangemerkt).
Toilet
    • Probeer het toiletgebruik zo beperkt mogelijk te houden. Neem je voorzorgen vooraleer thuis te vertrekken.
    • Het toilet wordt doorgespoeld met gesloten deksel.
    • Na toiletgebruik worden het toilet en de deurklink door de gebruiker zelf gereinigd, met gebruik van de desinfecterende gel en desinfecterende doekjes. En, uiteraard: handen wassen!

Regeling juli-augustus

Repetities in O.C. Aalbeke.

Juli

Enkel harmonie!
   • Vrijdag 10 juli, 20-22 u.
   • Vrijdag 17 juli, 20-22 u.
   • Vrijdag 24 juli, 20-22 u.
   • Vrijdag 31 juli, 20-22 u.

Augustus

Tot en met 14 augustus: enkel harmonie
   • Vrijdag 7 augustus, 20-22 u.
   • Vrijdag 14 augustus, 20-22 u.
   • Vrijdag 21 augustus
   • Vrijdag 28 augustus

In de eerste helft van augustus laten we weten wanneer de jeugdharmonie opnieuw repeteert.