Exit corona

Hoe werken we in

coronatijden?

Laatste aanpassing: 28 augustus 2021

Vanaf 1 september 2021:

Stand van zaken 26 april

 • Vanaf maandag 26 april mogen we buiten opnieuw (op afstand) samenkomen met maximaal 10 personen.
 • Vanaf zaterdag 8 mei: verenigingsactiviteiten buiten met maximaal 25 personen (zonder publiek en zonder overnachting)
 • Vanaf vrijdag 25 juni: verenigingsactiviteiten binnen en buiten tot maximaal 50 personen (jeugdkampen ook mét overnachting)

Door verenigingen georganiseerde activiteiten zijn toegelaten onder volgende voorwaarden:

Kinderen tot en met 12 jaar (°2008 of later):

 • activiteiten worden bij voorkeur buiten georganiseerd (of in een goed verluchte ruimte)
 • groep van maximaal 10 kinderen (begeleiding niet inbegrepen)
  deelnemers blijven in eenzelfde groep (en gescheiden van eventuele andere groepen) in aanwezigheid van een meerderjarige begeleider
 • begeleiders respecteren de geldende afstandsmaatregelen en dragen een mondmasker
 • aanbeveling van maximum 1 buitenschoolse activiteit per kind blijft behouden

Jongeren van 13 tot en met 18 jaar (°2007-2002):

 • enkel buitenactiviteiten toegestaan (enkel individueel kan gebruik worden gemaakt van het sanitair binnen)
 • groep van maximaal 10 jongeren (begeleiding niet inbegrepen)
  deelnemers blijven in eenzelfde groep (en gescheiden van eventuele andere groepen)
 • in aanwezigheid van een meerderjarige begeleider
  begeleiders en deelnemers respecteren de geldende afstandsmaatregelen en dragen een mondmasker (blazers mogen op hun plaats het mondmasker afzetten om te spelen, mits 2 meter afstand)

aanbeveling van maximum 1 buitenschoolse activiteit per jongere blijft behouden

Volwassenen vanaf 19 jaar (°2001 of vroeger): 

  • enkel buitenactiviteiten toegestaan (enkel individueel kan gebruik worden gemaakt van het sanitair binnen)
  • groep van maximaal 10 personen (begeleiding wél inbegrepen)
  • deelnemers blijven in eenzelfde groep (en gescheiden van eventuele andere groepen)
  • begeleiders en deelnemers respecteren de geldende afstandsmaatregelen en dragen een mondmasker (blazers mogen op hun plaats het mondmasker afzetten om te spelen, mits 2 meter afstand)

Stand van zaken

 • Sinds maandag 1 februari 2021 gelden er nieuwe maatregelen voor georganiseerd vrije tijdsaanbod voor kinderen tot en met 12 jaar.
   • Groepen van max. 10 personen exclusief begeleiding
   • In krokusvakantie (13/02 t.e.m. 21/02) groepen van max. 25 personen exclusief begeleiding
   • Activiteiten bij voorkeur buiten
   • Sterke aanbeveling om slechts 1 vrijetijdsactiviteit per week te kiezen

In deze context starten wij opnieuw met de repetities met ons instaporkest De Mini’s.

 • N.a.v. de verstrengde maatregelen, beslist door de Vlaamse Regering op 27 oktober 2020, worden alle repetities tot nader order geannuleerd.

Aangepaste voorschriften februari 2021

Organisatie repetities Mini’s

De repetities van De Mini’s (jonger dan 12 jaar, maximaal 10 aanwezigen) vinden wekelijks plaats, vanaf 5 maart 2021, op vrijdag van 18.30 tot 19.30 u. in het repetitielokaal Lauwsestraat 46.

We volgen hierbij de regels die de Vlaamse overheid op 1 februari 2021 uitvaardigde voor de sector Jeugd en na overleg met het stadsbestuur.

Onderstaande regels moeten door iedere mini strikt worden opgevolgd:

   1. Je kiest als mini deze repetities als enige hobby.
    We nemen aan dat deze keuze gebeurt na overleg en met toestemming van de ouders. Je eerste aanwezigheid op een repetitie geldt als formeel akkoord.
   2. Het dragen van een mondmasker is verplicht tot wanneer je op je stoel zit en van zodra je van die stoel opstaat (vb. om naar het toilet te gaan).
    Stoelen en pupiters staan op de gereglementeerde afstand van elkaar en mogen dus niet worden verplaatst.
   3. Bij het binnenkomen van het repetitielokaal volg je strikt de afstandsregel van 1,50 m t.o.v. anderen.
   4. Ontsmet je handen bij het binnenkomen én bij het vertrekken.

Bovendien blijven de algemene richtlijnen rond hygiëne (en gebruik van instrumenten) ongewijzigd van toepassing. Zie daarvoor verder op deze pagina.

Plan opstelling:

Aangepaste voorschriften

Rekening houdend met de recente verstrenging van de coronamaatregelen is het goede nieuws dat we onze geplande repetities in het O.C. kunnen verderzetten. Dit is uitdrukkelijk toegestaan door het ministerieel besluit dat gisteren in het Staatsblad is verschenen. Ook vanuit het stadsbestuur is er hiertegen geen bezwaar.

Uiteraard blijven onderstaande regels onverminderd van toepassing, wel mét de volgende aanpassingen die – uiteraard – door iedereen strikt moeten worden opgevolgd:

 1.  Het dragen van een mondmasker is verplicht tot wanneer je op je stoel zit en van zodra je van die stoel opstaat (vb. om naar het toilet te gaan).
  Voor wie geen inwoner van Kortrijk is: mondmaskers moeten hier altijd gedragen worden, bijvoorbeeld van zodra je parkeert en te voet naar het O.C. wandelt).
 2. Bij het binnenkomen van het O.C. volg je (nog strikter) de afstandsregel van 1,50 m (tenzij je samen bent met mensen uit je gezinsbubbel van vijf) t.o.v. anderen. Dat doe je ook als je met iemand een babbeltje doet.
 3. Ontsmet je handen bij het binnenkomen én bij het vertrekken.
 4. Tijdens de periode van vier weken, waarvoor de verstrengde regels gelden, gaat de bar na de repetitie niet open.
 5. Wie op reis is geweest, volgt strikt de regels van Buitenlandse Zaken. Je kan die nakijken op deze webpagina.

Als iedereen zijn/haar persoonlijke verantwoordelijkheid opneemt en deze voorschriften netjes opvolgt, beperken we de risico’s tot wat ook in de andere sectoren van de samenleving gebruikelijk is.

Met vragen kan je terecht op ons algemene mailadres

Tekst ministerieel besluit

Art. 8. Artikel 11 van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, wordt vervangen als volgt :
” § 1. Behoudens andersluidende bepaling voorzien door dit besluit, zijn samenscholingen van meer dan 10 personen, kinderen jonger dan 12 jaar niet meegeteld, enkel toegelaten onder de voorwaarden voorzien en voor de activiteiten toegelaten door dit artikel. Onder “samenscholingen” worden ook recepties en banketten met privékarakter verstaan.
§ 2. Een maximum van 50 personen mag de volgende activiteiten bijwonen :
1° de activiteiten in georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of vereniging, steeds in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter;
2° de zomerkampen en -stages met naleving van de regels voorzien in artikel 15.


Corona-aanspreekpunt

Filip Santy

Aanspreekpunt voor de opvolging, voor, tijdens en na de activiteiten,
voor de opvolging van de verschillende veiligheidsmaatregelen.

0476 311 085

Mail

Verantwoordelijke coördinator

Bram Verhaeghe

Verantwoordelijke coördinator

Isabel Bulcaen

Aansprakelijkheid

Als bestuur volgen we de door de overheid opgelegde maatregelen. We leveren alle inspanningen die redelijkerwijze kunnen worden verwacht om een besmetting te voorkomen in de voorbereiding, uitvoering en opvolging van onze activiteiten. Daartoe is een doordacht preventieplan opgemaakt.

Algemeen geldende richtlijnen

De geldende richtlijnen omtrent hygiëne en social distancing blijven altijd en overal van kracht.

Repetities met blaasinstrumenten mogen hervatten, mits het volgen van de veiligheidsvoorwaarden van het geldende basisprotocol cultuur, bepaald door de bevoegde minister, na overleg met de sector en advies van de GEES.

Op voorwaarde dat de repetitieruimte groot genoeg is om de afstandsregels te kunnen respecteren, kunnen repetities plaatsvinden met groepen niet groter dan 50 personen.

In de maanden juli-augustus kunnen we hiervoor terecht in de grote zaal van O.C. Aalbeke.


Specifieke richtlijnen

Groepsrepetities

We starten met repetities met max. 50 personen. De grote zaal van het O.C. Aalbeke garandeert iedereen een vrije ruimte van 4 m².

Iedereen bevestigt vooraf of hij/zij al dan niet aanwezig zal zijn, zodat er voor elke repetitie een aanwezigheidslijst kan worden opgemaakt. Deze lijst wordt per plaatse gehandtekend, zodat we over de gegevens beschikken mocht een contact tracing nodig blijken. Deze aanwezigheidslijsten worden verplicht 30 dagen bewaard.

Contactbubbels

Probeer je aanwezigheid op repetities zoveel mogelijk af te stemmen met je contactbubbel(s).

Wie ziek is, blijft thuis.

Iedereen neemt zijn/haar persoonlijke verantwoordelijkheid op.
Wie ziek is of wie tot zeven dagen voor de activiteit symptomen van Covid-19 vertoont, is niet toegelaten. Ook als er in de naaste omgeving ziekte of ziektesymptonen zijn (geweest), is deelname aan de activiteiten tijdelijk verboden.

Risicogroepen

Het is veiliger om nog niet te herstarten. Schat het risico goed in en handel ernaar.

  • Ouderen: 
  • Mensen met een ernstige onderliggende medische aandoening
   (vb. hart- en vaatlijden en verlaagde immuniteit):

   • het risico is sterk afhankelijk van de aard en complexiteit van de onderliggende problematiek en wordt best met de behandelende arts besproken.

Hygiënemaatregelen

Persoonlijk
  • Basismaatregelen: gelden overal en voor iedereen.
   (handen wassen, hoest of nies in een papieren zakdoek of in je elleboog, papieren zakdoekjes in een afsluitbare vuilbak, raak je gezicht zo weinig mogelijk aan, vermijd fysiek contact, houd altijd minstens 1,5 m afstand)
  • Mondmasker dragen: blijft aanbevolen.
  • Normaal gezien ben je de enige die je instrument in handen neemt, ook als je thuis oefent. Als dat niet het geval is, weet dat je zelf verantwoordelijk bent voor het ontsmetten en/of schoonmaken van je instrument. Was/ontsmet je handen grondig na het schoonmaken.
Repetitielokaal
  • Kom alleen, of samen met je ‘bubbel’ naar het repetitielokaal.
  • Vertrek tijdig van thuis, zodat je niet moet binnenkomen als de repetitie al bezig is.
  • We bevelen aan om een mondmasker te dragen tot je op je stoel zit én bij verlaten van de zaal, na de repetitie.
  • Enkel muzikanten komen het lokaal binnen. Ouders en begeleiders komen niet binnen en wachten, bij het ophalen, buiten.
  • Laat deuren zoveel als mogelijk open, zodat klinken niet telkens moeten worden aangeraakt.
  • Volg de signalisatie van looplijnen en de andere instructies.
  • Bij het binnenkomen was je je handen en desinfecteer je die. Het nodige materiaal is ter beschikking.
  • Jassen en handtassen hang je op je stoel, niet op de gemeenschappelijke kapstok
  • Instrumentenkoffers plaats je minstens 1,5 m van elkaar. Kleine koffers zet je bij je stoel.
  • Bij het uit- en inpakken van je instrument behoud je de voorgeschreven afstand van 1,5 m.
  • Voor en na afloop van de repetitie wordt alles wat door verschillende mensen werd aangeraakt gereinigd (mét handschoenen): klinken, lichtknoppen, stekkerdozen, handgrepen van kasten, trapleuningen, kranen, wc-bril en -knop, stoelen (leuning en zitvlak), pupiters,…
  • Alle afval wordt meegenomen naar huis.
Materiaal
  • Wissel geen persoonlijk materiaal uit (partituren, slagwerkstokken, dempers, potlood, drinkfles, …). Zie ook hoger onder ‘persoonlijk’.
Blazers
   • De afstandsregel voor blazers en dirigenten is verhoogd tot 2 meter.
   • In geen geval condensvocht op de vloer laten vallen.
   • Condensvocht vang je op in een persoonlijk (plastiek)bakje (met daarin een plastiekzakje en papieren tissues) of een propere absorberend (wegwerp)doek. Dat doek neem je mee naar huis, om het telkens te wassen op min. 60° C.
   • Uitblazen doe je met zo weinig mogelijk adem- of luchtdruk, zodat er geen ‘sproei-effect’ ontstaat. Laat de zwaartekracht het werk doen met kleine ‘schudbewegingen’.
   • Na de repetitie deponeert iedereen het wegwerpmateriaal in de gesloten verzamelbox.
   • De opstelling van de stoelen mag niet worden gewijzigd (vrije ruimte van 2 m. rond het midden van iedere stoel).
   • Houtblazers: reinig je  instrument niet na afloop van het repetitie in het lokaal, maar doe dat als je thuiskomt.
Percussionisten
   • Breng zoveel als mogelijk je eigen materiaal mee (stokken,…).
   • Vermijd om materiaal te moeten delen: spreek af wie wat gebruikt (altijd dezelfde). Indien instrumenten uitwisselen onvermijdelijk is, mag het instrument gedurende 72 u. niet meer worden gebruikt.
   • Vermijd om de instrumenten met je handen aan te raken. Gebruik bij voorkeur handschoenen.
   • Bij het ontsmetten: doe dat met een vochtige doek en zacht reinigingsmiddel. Ontsmettingsmiddel kan schadelijk zijn voor (de vernislaag van) de instrumenten.
   • Organiseer je zo dat je je zo weinig mogelijk moet verplaatsen tijdens de repetitie.
   • Materiaal dat te groot/zwaar is om door één persoon te worden verplaatst, mag alleen worden verplaatst door ’tilkoppels’ (vaste koppels. Bij ziektemeldingen zullen die als ‘1 persoon’ worden aangemerkt).
Toilet
    • Probeer het toiletgebruik zo beperkt mogelijk te houden. Neem je voorzorgen vooraleer thuis te vertrekken.
    • Het toilet wordt doorgespoeld met gesloten deksel.
    • Na toiletgebruik worden het toilet en de deurklink door de gebruiker zelf gereinigd, met gebruik van de desinfecterende gel en desinfecterende doekjes. En, uiteraard: handen wassen!