Close

Deeltijds kunstonderwijs vernieuwt!

Op 1 september 2018 wordt het nieuwe decreet op het deeltijds kunstonderwijs van kracht. Dat opent heel wat nieuwe kansen die ook het Stedelijk Conservatorium van Kortrijk ten volle aangrijpt.

Er komen heel wat nieuwe opleidingen en aanpassingen aan bestaande. We lichten de nieuwigheden, die van belang zijn voor (ouders van) onze muzikanten even toe.

Vroege start (zesjarigen, 1ste leerjaar en zevenjarigen, 2de leerjaar)

Opmaatjes

Kinderen kunnen met een muziekopleiding starten op zesjarige leeftijd. Ze krijgen dan één uur per week muziekinitiatie. De lessen zullen, onder de benaming ‘Opmaatjes‘, worden gegeven in de basisschool ’t Biekorfje (Lauwsestraat).

Opmaatjes en Muziek+

Gekoppeld aan de Opmaatjes (lessen muziekinitiatie) kunnen de zevenjarigen (2de leerjaar) instappen in een beperkt aanbod van instrumentlessen. Dit aanbod, Muziek+ genoemd, zal bestaan uit drie reeksen van tien lessen, waarvoor per reeks een inschrijvingsgeld van 70 euro zal worden gevraagd. Wie meteen inschrijft voor het volledige pakket van de drie reeksen, krijgt een korting van 10 euro.

In de afdeling Aalbeke zal het accent liggen op trompet, fluit, klarinet, hobo en hoorn (in andere afdelingen van het conservatorium kunnen andere instrumenten worden aangeboden). De instrumenten worden op huurbasis ter beschikking gesteld.

Belangrijk: de vroege start is een graadklas, waarbij in oktober minstens vijftien kinderen moeten zijn ingeschreven.

Onder voorbehoud van wijzigingen zal het aanbod in Aalbeke er als volgt uitzien:

  • Trompet: Lisa Verhoeven, vrijdag om 17.30 u.
  • Klarinet: Lut Van Duffel, woensdag om 17 u.
  • Hobo: Nathalie Samyn, dinsdag 17.15 u.
  • Hoorn: Elke Durnez, dinsdag 17.15 u.

Experimentklas hoog koper

Indien er voldoende interesse (en inschrijvingen) zijn, wil het conservatorium bekijken of de muzieklessen in de tweede graad (de lagere graad van nu, dus 8 tot 11-jarigen) op een vernieuwende manier kan worden georganiseerd. In de experimentklas hoog koper (cornet, trompet,…) krijgen de leerlingen les van dezelfde leraar en is de instrumentles volledig in de notenleerles geïntegreerd.

Samen musiceren (vanaf 12 jaar)

In de hoofdschool en in de afdelingen organiseert het conservatorium een mooi lesaanbod ‘samen musiceren‘.

Op het Conservatoriumplein bestaat al een strijkorkest, klarinet-choir, fluit-choir, gitaarensemble en een koperensemble. Leerlingen ‘Jong Talent’ kunnen genieten van kamermuzieklessen op hoog niveau.

Nieuw is dat de samenwerking met de amateurorkesten (zoals onze [jeugd-]harmonie nu kan worden versterkt.

Samenspelklassen worden georganiseerd net voor de repetities van de amateurorkesten. De samenspelleraars kunnen er bijvoorbeeld met de leerlingen de werken instuderen die in de amateurorkesten worden gespeeld.

Een tweede mogelijkheid is dat de leerlingen vragen om hun samenspelklas te vervangen door het regelmatig bijwonen van de repetities van de jeugdharmonie. De overheid benoemt deze formule als ‘Alternatieve Leercontext’ (ALC).  In de ALC verwerven de leerlingen competenties buiten de schoolmuren, vergelijkbaar met werkplekleren in het secundair onderwijs. Anders gezegd: leerlingen muziek kunnen gedurende een deel van hun opleiding het onderdeel ‘groepsmusiceren’ volgen in de schoot van een bestaand orkest of ensemble dat aan de voorwaarden voldoet.

Instrumentcursussen voor volwassenen

Gedurende drie uur per week kunnen beginners een opleiding volgen die bestaat uit noten lezen, instrument en samen musiceren. Die lessen vinden plaats op maandag, dinsdag en donderdag tussen 14 en 16 uur.

Wie al studeerde, maar opnieuw wil beginnen, kan best eens langsgaan op het schoolsecretariaat. Daar bekijken ze dan waar je kan instromen. Ook hier is de alternatieve leercontext een optie.

Wie al afstudeerde, maar zich verder wil vervolmaken, kan terecht in een specialisatierichting (1 u. instrument en 1 u. samen musiceren in een tweejarig traject) of kan kiezen voor de optie ‘Creërend Musicus’ (1 u. instrument en 1 u. compositie).

ALC in jeugdharmonie

Concreet betekent de ALC dat het vanaf 1 september 2018 mogelijk wordt om de lessen 'samenspel' te laten vervangen door de repetities van de jeugdharmonie. We doen het nodige om de officiële aanvraag hiervoor te doen. Als die aanvraag goedgekeurd wordt, kunnen onze muzikanten (tussen 12 en 18 jaar) dan aan de hand van een formulier de vereiste toelating van de directeur van het Conservatorium vragen.

Deze leerlingen moeten dan minimum 2/3 van de repetities aanwezig zijn om te kunnen slagen voor dit vak. De 'mentor' (= de dirigent) moet de aan- en afwezigheden mededelen aan de 'coach' (een leerkracht van het Conservatorium die de leerlingen opvolgt en minstens 1x per trimester op bezoek komt tijdens de repetitie). Bovendien moeten de leerlingen aanwezig zijn op minimum twee toonmomenten (bv. een concert). De mentor moet ook verslag uitbrengen over de evolutie van elke leerling bij de coach. Een leerling is niet vrijgesteld van evaluatie. Hoe dit zal gebeuren, wordt tijdig besproken met de coach en de directie.

Meer info?

Op de website van het Conservatorium vind je meer informatie.

Link naar het aanvraagformulier 'Leren in een alternatieve context', in te vullen door de leerlingen die hiervan gebruik willen maken.

Contact opnemen met de wijkafdeling Aalbeke van het conservatorium

Heeft u een vraag in dit verband voor de harmonie?

Velden gemerkt met een * zijn verplicht in te vullen