Informatie m.b.t. interne regelingen

Klik op een onderwerp om meer te lezen.

Inleiding

De koninklijke harmonie Eendracht is een vaste waarde in het muzikale en culturele leven in Aalbeke, Kortrijk, West-Vlaanderen,
ja zelfs in het buitenland. Als zodanig opgericht kort na de Tweede Wereldoorlog, slaagde de Eendracht er al snel in om een goede naam en faam te verwerven. En dit is al die jaren een constante gebleven.

Met meer dan honderd actieve leden, de muzikanten van de mini’s, de jeugdharmonie, de drumband en het harmonieorkest, is onze groep niet bepaald een kleine vereniging.

Om alles in zo'n vereniging zo goed mogelijk te laten lopen, is een goede organisatie absoluut noodzakelijk.
Deze pagina wil jou informeren waar we voor staan, welke onze doelstellingen zijn en hoe we die willen realiseren. Je vindt er ook praktische informatie over zowat alles wat je als muzikant of ouder van jonge muzikanten moet weten.

Suggesties voor aanvulling of verbetering mag je uiteraard altijd signaleren.

Filip Santy, voorzitter

Van mini tot maxi

Tenzij je een volwassene bent die al een muzikale opleiding achter de rug heeft, kan je niet van vandaag op morgen muzikant worden bij ons harmonieorkest.
Omdat we nu eenmaal op een behoorlijk hoog niveau spelen, is een flinke voorbereiding nodig.
Eerst bij de mini's, dan bij de jeugdharmonie.

Eerst naar muziekschool

Om in onze harmonie je mannetje (of vrouwtje) te kunnen staan, moet je eerst naar de muziekschool. Voor wie dat niet doet, is er geen fun aan.

In Aalbeke hebben we een wijkschool van het Stedelijk Conservatorium van Kortrijk. Je kan ter plaatse de lessen AMV volgen. Ook voor een hele reeks instrumenten kan je terecht in het oud-gemeentehuis of het ontmoetingscentrum (bugel, dwarsfluit, hoorn, trompet, trombone, tuba, cornet, klarinet, piano, saxofoon). Dit aanbod kan eventueel met andere instrumenten worden uitgebreid, indien er maar genoeg vraag naar is. Zo niet kan je de instrumentles volgen in Kortrijk.

Natuurlijk is ook iedereen welkom die elders les volgt, b.v. aan de academie van Wevelgem, Moeskroen, Menen, Harelbeke,…

Meer informatie over de structuur van de muziekschool en over hoe je een instrument kunt huren, vind je elders op deze site.

Mini's

De mini's, da's de naam voor de jaarlijks wisselende groep van nieuwkomers, ons instaporkest. We willen immers dat leerlingen zo snel als mogelijk kennismaken met het spelen in groep.
Maar, ook het plezante is belangrijk: samen eens een uitstapje maken, een spelnamiddag…

Repetitiemoment

De mini's repeteren een twintigtal keren per jaar en dit telkens op vrijdag van 18.15 tot 19.00 uur. Ze worden daarvoor speciaal uitgenodigd.

Wanneer lid worden?

Iedereen, die op een instrument start, nodigen we uit om zo snel mogelijk in te stappen.

Sinds de nieuwe structuur van het deeltijds kunstonderwijs (DKO) in voege is, kunnen kinderen lid worden van de Mini's na het nieuwjaarsconcert van de jeugdharmonie, dus in januari van het schooljaar wanneer ze in september gestart zijn in het tweede jaar van de tweede graad DKO.

Ze groeien dan later door naar de jeugdharmonie, in januari, na de start in het derde jaar van de tweede graad.

Jeugdharmonie

De jeugdharmonie organiseert jaarlijks een nieuwjaarsconcert, dat wordt voorbereid tijdens een meerdaags muziekkamp. Het orkest verzorgt ook regelmatig andere concerten, neemt af en toe deel aan wedstrijden en streeft er naar om regelmatig ook eens het buitenland aan te doen.

De jeugdharmonie repeteert in principe elke vrijdag tussen 19 en 20.15 uur in het repetitielokaal in de Lauwsestraat.

Wanneer lid worden?

In januari van hun derde jaar in de tweede graad van het DKO  kunnen de blazers en slagwerkers lid worden van de jeugdharmonie Jong Eendracht.

Wat de jeugdharmonie betreft, blijft het principe dat de jeugdharmonie uiteindelijk de toetreding tot de harmonie als finaliteit heeft.
Muzikant zijn van de jeugdharmonie zonder actief te zijn in de harmonie is in principe niet mogelijk, tenzij

 • voor muzikanten jonger dan achttien jaar
 • het bestuur instemt met een tijdelijke uitzondering (bv. voor wie leiding op zich neemt in een jeugdbeweging).
Harmonie

Repetitiemoment

De harmonie repeteert elke vrijdag tussen 20.30 en 22 uur. Af en toe worden er ook groepsrepetities en bijzondere repetitiedagen georganiseerd.

Wanneer lid worden?

Jongeren kunnen lid worden van de harmonie Eendracht wanneer ze starten in het eerste jaar van de vierde graad DKO (dus vanaf september).

Wie vroeger met de muziekschool stopt (en dus niet in de vierde graad komt) kan feitelijk weinig aanbrengen tot de muzikale kwaliteit van onze vereniging en zal gevraagd worden ook in de (jeugd-)harmonie te stoppen.

Voor volwassenen wordt elke aanvraag apart bekeken. In elk geval is een voldoende muzikale bagage (4de graad DKO) noodzakelijk.

Instrumenten

Er zijn twee manieren om een instrument in bruikleen te krijgen: via het stedelijk conservatorium of via de harmonie.
Al bij al is muziek studeren en muziek spelen geen dure hobby. Vergelijk maar eens met andere vrijetijdsbestedingen…

Een instrument van de harmonie

Onze harmonie beschikt over een hele reeks instrumenten die kunnen worden gehuurd. Uiteraard gaat het hier enkel om instrumenten die in een harmonieorkest gebruikelijk zijn: hout- en koperblaasinstrumenten en percussie.

Alle leden-muzikanten van onze vereniging, dus niet alleen de leerlingen, die een instrument gebruiken dat eigendom is van de harmonie betalen hiervoor jaarlijks 25 euro.

Wie het eerste leerjaar AMV achter de rug heeft, krijgt bij het begin van het nieuwe schooljaar het bezoek van onze bestuursleden met de vraag voor welk instrument men kiest. Vanzelfsprekend gaan we er van uit dat wie een instrument van de harmonie krijgt, ook toetreedt tot de vereniging en de engagementen aangaat die aan het lidmaatschap verbonden zijn.

Sommige veel gevraagde instrumenten zijn niet altijd beschikbaar. Aankopen van nieuwe instrumenten gebeuren in principe enkel in functie van bezetting van het harmonieorkest.

Een instrument van het conservatorium

Je kan volgende instrumenten huren bij het conservatorium:
altviool, bariton, cello, contrabas, cornet, dwarsfluit, fagot, gitaar, harp, hobo, hoorn, klarinet, orgel, piano, saxofoon, trombone, trompet, tuba, viool.

Voor het instrument accordeon en harp is er een oefeninstrument voorzien in de klas. Voor piano is het aangewezen om thuis over een instrument te beschikken (diverse firma's in de regio bieden gunstige huurvoorwaarden aan).

Voor de ontlening van een viool, altviool, trompet, dwarsfluit, klarinet, gitaar en saxofoon betaal je per schooljaar:

 • 25 euro gedurende het eerste schooljaar
 • 35 euro gedurende het tweede schooljaar
 • 45 euro gedurende het derde schooljaar
 • 55 euro gedurende het vierde schooljaar en volgende.
 • Voor de ontlening van een hoorn, hobo, fagot, cello, contrabas, tuba:
 • 35 euro gedurende het eerste schooljaar
 • 45 euro gedurende het tweede schooljaar
 • 55 euro gedurende het derde schooljaar
 • 65 euro gedurende het vierde schooljaar en volgende.

De aanvraag tot ontlening van een instrument gebeurt bij de (her-)inschrijving. Omdat het aantal instrumenten beperkt is, wordt er aangeraden om zo snel mogelijk een instrument te huren.

Voor wie lid is van onze vereniging bestaat de mogelijkheid om de meerprijs van het huren van een conservatoriuminstrument terugbetaald te krijgen door onze penningmeester. Wie bijvoorbeeld als muzikant van de jeugdharmonie 55 euro huur moet betalen voor een hoorn, krijgt 55 – 25 = 30 euro terugbetaald.

Herstelling instrument nodig?

Het kan gebeuren dat jouw instrument defect geraakt en moet worden hersteld.

Wanneer je een instrument gebruikt van het conservatorium, dan neem je contact op met het secretariaat van het conservatorium om te vragen wat jou te doen staat.

Wanneer je een instrument van de harmonie hebt, dan is Freddy Van Meenen jouw contactpersoon. In principe worden herstellingen uitgevoerd op kosten van de vereniging, tenzij je natuurlijk door een zware fout zelf verantwoordelijk bent voor de schade.

Uniformen

Het uniform van de jeugdharmonie Jong Eendracht bestaat uit een polotruitje met logo, een blauwe sweater met logo en blauwe jeans.

Het uniform van de harmonie bestaat uit een wit hemd, uniformdas, donkergrijs uniformpak, zwarte kousen en zwarte schoenen.

Voor vervanging, herstelling of vernieuwing van het uniform kan je terecht bij bestuurslid en uniformverantwoordelijke Isabel Bulcaen.

Verzekeringen

Via Vlamo (de Vlaamse amateurmuziekorganisatiewww.vlamo.be) is onze vereniging verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en persoonlijke ongevallen.

Dit betekent onder meer dat wie een ongeval heeft tijdens een activiteit van de vereniging (muzikaal en niet-muzikaal) of op weg van en naar de repetitie, schadevergoeding kan krijgen.

De persoonlijke ongevallenverzekering is wel een aanvullende verzekering. Dit wil zeggen dat bv. eerst de ziekteverzekering en/of de zgn. familiale verzekering moet worden aangesproken.

Kinderoppas

Voor jonge ouders kan het soms moeilijk zijn om op de repetitie aanwezig te zijn. Onder bepaalde voorwaarden kunnen kinderopvangkosten worden terugbetaald:

 1. Beide partners moeten muzikant zijn en in de repetitie aanwezig zijn. Ook een muzikant(e) van wie de partner omwille van beroepsomstandigheden niet voor de opvang kan zorgen, kan op een tussenkomst een beroep doen.
 2. De terugbetaling kan in principe alleen voor vrijdagse repetities.
 3. De terugbetaling gebeurt, na voorlegging van bewijsstukken, tegen het tarief van de Gezinsbond.