Voor het eerst sinds 1945 geen Ceciliafeest

22 november: het naamfeest van Sint-Cecilia, patrones van de muzikanten. In normale omstandigheden hadden we gisterenavond ons jaarlijkse Ceciliafeest gehad. Niet dus, in dit coronajaar. Voor het eerst sinds 1948 overigens…

Omdat die vraag mij werd gesteld, ben ik even in onze archieven gedoken. Voor een goed begrip moet je de ontstaansgeschiedenis van de harmonie Eendracht¬† kennen. De Tweede Wereldoorlog eindigde op 8 mei 1945. In een bewaard verslag- en kasboek van de harmonie Deugd en Vreugd staat genoteerd dat die Aalbeekse harmonie al op 1 juni 1945 werd heropgericht, met 34 leden. Het bestuur bestond uit Achiel Lemey (voorzitter), Achiel Decock (dirigent), Hilaire Mercier (secretaris) en de leden Robert Herman, Achiel Cosaert, Ren√© Supply, Georges Neirynck en Leon Catteau. Men startte met 355,55 Belgische frank in kas, precies het bedrag dat men in kas had in juli 1940… (omgerekend naar vandaag ongeveer 958 euro).¬† En toen al werd Sint-Cecilia gevierd: bij de uitgaven staat een bedrag van 135 frank genoteerd voor ‘bijhoorigheden noenemaal’,¬†betaald aan het (caf√©) Gemeentehuis.

Deugd en Vreugd¬†kwam evenwel niet echt meer van de grond. Vanaf januari 1948 ging er een nieuwe vereniging van start: ‘Eendracht’, eigenlijk grotendeels de verderzetting van¬†Deugd en Vreugd. Op zondag 7 november 1948 werd een ‘Groot St. Ceciliaconcert’ georganiseerd in de Sint-Corneliuszaal, wellicht het eerste optreden van Eendracht.

Enkele weken later, op 22 november, vierde men dan Sint-Cecilia met een rondgang waarbij vijf Aalbeekse caf√©s werden aangedaan: bij Lucien Coulembier,¬† P. Deveugle, gezusters Devoldere, Maurice Tarras en Aim√© Bekaert. Overal kregen de muzikanten een glas te drinken, waarvoor er 1.235 frank werd betaald. Aangezien een drankje (en dat zullen ongetwijfeld vooral pintjes zijn geweest) toen 5 fr. kostte, moet men met zo’n 41 man op stap zijn geweest.

Daarna volgde een ‘noenmaal’¬†in caf√© Gemeentehuis, bij Irma Vergote. Niet-muzikanten betaalden hiervoor 65 fr. En meester Louis Corne noteerde de uitgaven heel nauwkeurig: 35 kg. soepvlees, 80 gebakjes, 70 ‘exports’ (een bier van lage gisting), 6 broden,¬†biscotten en tapioca,¬†peper, zout, mosterd, suiker, koffie en chicorei en… 125 kg kolen. De groenten (voor de ‘boulie met caroten)¬†werd geschonken door Irma Vergote. Uiteindelijk kostte het gehele feest 4.410 fr.