Deeltijds kunstonderwijs: tussenkomst in inschrijvingsgeld

Het kan gebeuren dat je, na je ‘afstuderen’ in het deeltijds kunstonderwijs als ‘volwassene’ (ouder dan 18 jaar) een ander instrument wil of kan aanleren.

Als dat uitdrukkelijk gevraagd wordt in functie van een meer evenwichtige bezetting van ons orkest (dus op duidelijke vraag van  de dirigent, na overleg met het bestuur), dan kan je een tussenkomst vragen in het  jaarlijkse inschrijvingsgeld. Die bedraagt maximaal de helft van het verschuldigde inschrijfgeld.

Aanvraagprocedure

1. Bij het begin van het schooljaar bezorg je een bewijs van inschrijving in je muziekacademie aan de secretaris van de harmonie, samen met een bewijs van betaling.

2. Het nodige budget wordt vervolgens ingeschreven in de begroting van het volgende jaar. Je ontvangt hiervan een bevestiging.

3. Op het einde van het schooljaar bezorg je een bewijs van ‘goede afloop’ van de opleiding en zal de toegekende tussenkomst op je bankrekening worden overgemaakt.

Deeltijds kunstonderwijs: alternatieve leercontext

Wie lid is van de jeugdharmonie en/of de harmonie Ć©n lessen volgt aan een muziekacademie kan bij ons ALC (Alternatieve LeerContext) volgen.

Bij het begin van elk schooljaar moet daarvoor toelating gegeven worden door de directie van de betrokken muziekacademie, na een specifieke aanvraag.

De manier van werken en de procedure kan je hier nalezen: