Deeltijds kunstonderwijs

Het decreet op het deeltijds kunstonderwijs (DKO) opent heel wat kansen die het Stedelijk Conservatorium van Kortrijk ten volle grijpt. Er is een heel aanbod interessante opleidingen.Ā 

Eerste graad: Conservatorium for kids

Opmaatjes

Kinderen kunnen starten met initiatielessen op zesjarige leeftijd. Ze krijgen dan Ć©Ć©n uur per week muziekinitiatie. De lessen worden, onder de benaming 'Opmaatjes', gegeven in de basisschool 't Biekorfje (Lauwsestraat).

Opmaatjes en Muziek+

Gekoppeld aan de Opmaatjes (lessen muziekinitiatie) kunnen de zevenjarigen (2de leerjaar) instappen in een beperkt aanbod van instrumentlessen. Dit aanbod,Ā Muziek+ genoemd, bestaat uit drie reeksen van tien wekelijkse lessen, waarvoor per reeks een inschrijvingsgeld van 70 euro wordt gevraagd. Wie meteen inschrijft voor het volledige pakket van de drie reeksen, krijgt een korting van 10 euro.

In de afdelingĀ Aalbeke ligt het accent op fluit, klarinet, saxofoon, trompet en tromboneĀ (in andere afdelingen van het conservatorium kunnen andere instrumenten worden aangeboden). De instrumenten worden op huurbasis ter beschikking gesteld.

Belangrijk: de vroege start is een graadklas, waarbij in oktober minstens vijftien kinderen moeten zijn ingeschreven.

Tweede graad: Muziekatelier

In het Muziekatelier leg je (vanaf 8 jaar) een stevige basis voor het lezen, spelen en horen van noten. Ook samen zingen is een belangrijk onderdeel van deze lessen. Gaandeweg leer je ook muziekinstrumenten kennen.

Derde graad: Muzieklab

Vanaf de derde graad (+12 jaar) leer je musiceren in groep.

Het conservatorium heeft een klarinettenensemble (Spinto), een strijkorkest Bell'AkKo en een Flute Choir.

Alternatieve leercontext

Je kan ervoor kiezen om het musiceren in groep als lid van een vereniging te volgen. Die verenigingen moeten aan een aantal voorwaarden voldoen.
Dat kan dus ook binnen onze (jeugd-)harmonie (zie verder).

Vierde graad: vertolkend of creƫrend muzikant

Vanaf de vierde graad (+15 jaar) kies je voor de richting vertolkend of creƫrend muzikant.

Vertolkend muzikant

In de vierde graad verdiep je je in het bespelen van je instrument. Op het vlak van het musiceren in groep verbreed je je kennis met uitdagende muziek.

Creƫrend muzikant / componist

In deze richting volg je gedurende drie jaar twee vakken per week: instrumentles en componeren.

ALC in jeugdharmonie

Concreet betekent de ALC dat het mogelijk is om de lessen 'samenspel' te vervangen door de repetities van de jeugdharmonie of van de harmonie.Ā Daarvoor is er een toelating nodig van de directeur van het Conservatorium.

Je moet dan als leerling minimum 2/3 van de repetities aanwezig zijn om te kunnen slagen voor dit vak. De 'mentor' (= de dirigent) deelt de aan- en afwezigheden mee aan de 'coach' (een leerkracht van het Conservatorium die de leerlingen opvolgt en die minstens 1 x per trimester op bezoek komt tijdens de repetitie). Bovendien moet ja als leerling aanwezig zijn op minimum twee toonmomenten (bv. een concert). De mentor brengt ook verslag uitbrengen over de evolutie van elke leerling bij de coach. Een leerling is niet vrijgesteld van evaluatie.

Instrumentcursussen voor volwassenen

Gedurende drie uur per week kunnenĀ beginners een opleiding volgen die bestaat uit noten lezen, instrument en samen musiceren. Die lessen vinden plaats op maandag, dinsdag en donderdag tussen 14 en 16 uur.

Wie al studeerde, maar opnieuw wil beginnen, kan best eens langsgaan op het schoolsecretariaat. Daar bekijken ze dan waar je kan instromen. Ook hier is de alternatieve leercontext een optie.

Wie al afstudeerde, maar zich verder wil vervolmaken, kan terecht in een specialisatierichting (1 u. instrument en 1 u. samen musiceren in een tweejarig traject) of kan kiezen voor de optie ‘CreĆ«rend Musicus’ (1 u. instrument en 1 u. compositie).

Meer info?

Op de website van het Conservatorium vind je meer informatie over de alternatieve leercontext.

Meer uitleg over 'Leren in een alternatieve context' (ALC) vind je hier. Het aanvraagformulier om ALC te volgen binnen de (jeugd-)harmonie kan je aanvragen via info@harmonieaalbeke.be

Contact opnemen met de wijkafdeling Aalbeke van het conservatorium

Heeft u een vraag in dit verband voor de harmonie?

Velden gemerkt met een * zijn verplicht in te vullen