Interne info voor bestuursleden

Deze pagina’s bevatten informatie die enkel toegankelijk is voor bestuursleden.

Huisstijl

Klik hier

Vrijwilligersverzekering

Aangifte van activiteiten

Schade-aangifte

Erkenningsnummer: WVL20050682 (Geldig tot 31/12/2018)

Klik hier

Scwitch

Op de website van Scwitch staat heel wat info m.b.t.:
Vzw-beheer, Financiën, Verzekeringen, Medewerkersbeheer, Intellectuele eigendomsrechten,
Aankoopbeheer, Administratie en ICT-beheer, Organisatieontwikkeling

Klik hier

Kiosk Vlaanderen

Subsidiedossier Vlaanderen

Klik hier

Evenementenloket

Login:
Klik hier

Vlamo groepsbeheer via Assist

Klik hier

Formulieren

Kostendeclaratie (excel)