André Verleye

André Verleye

André Verleye

1960-1984: André Verleye

André Verleye (1923-1998) is voor de Eendracht van een uitzonderlijke betekenis geweest als pedagoog, dirigent en stimulator van de jeugdwerking.

Afkomstig van Wevelgem, werd hij na de Tweede Wereldoorlog onderwijzer in Aalbeke. Later werd hij er schooldirecteur en drukte zo dertig jaar lang zijn stempel op de opleiding van de Aalbeekse jeugd.Hij was in 1948 een medestichter van de harmonie Eendracht en bracht er de leerling-muzikanten de eerste beginselen van de notenleer bij. In 1960 werd hij gevraagd om de overleden dirigent Decock op te volgen. Dit was voor hem een zware opgave: hij moest zichzelf vertrouwd maken met de harmoniemuziek en de dirigeerkunst. Jarenlang volgde hij een schriftelijke dirigentencursus en nam hij lessen bij kapitein-kapelmeester Jos Hanniken in Oostende. Daarnaast kwam nog het instuderen van de muziekwerken en de talloze repetities.

Zijn grootste aandacht richtte André Verleye op de jeugd. In 1958 vormde hij voor een schoolfeest een jeugdorkest. Nadien evolueerde dat buiten schoolverband en binnen de harmonie tot een jeugdharmonie met eigen concerten en optredens in binnen- en buitenland. André Verleye vond een goede muzikale vorming altijd essentieel. Op zijn impuls werd in 1966 op de gemeente een afdeling opgericht van het conservatorium van Kortrijk. Deze muziekschool, samen met de onvoorwaardelijke inzet van André Verleye als secretaris-toezichter, lag aan de basis van het verdere muzikale leven in Aalbeke.

Als dirigent was hij een pleitbezorger van de moderne Belgische harmoniemuziek. Met zijn orkest bracht hij jonge componisten in de belangstelling. Vanuit zijn bestuurstaak in een muziekfederatie was hij uitstekend geplaatst om de actuele stromingen in de harmoniemuziek op de voet te volgen en op ruime schaal te verspreiden.Deze waaier van activiteiten had een negatieve invloed op zijn gezondheid. Totaal onverwacht moest hij eind 1984 zijn taak als dirigent neerleggen. Hij overleed in 1998, een week vóór 'zijn' harmonie met een uitvoering van de Carmina Burana een topprestatie neerzette.