Video

Bekijk onze uitvoeringen op ons Youtube-kanaal.

WTV over In de schaduw van Napoleon, juli 2019

André Waignein, Muziek for Fun (solist: Benny Wiame). Kortrijk, 2012.

André Waignein, Rhapsody for Altsax and Orchestra (Solist: Kristof Kerremans). Kortrijk, Concertstudio, 2012.

André Waignein, The Best of Trumpets (Solisten: Benny Wiame en trompetsectie). Kortrijk, Concertstudio, 2012.

John Mackey, Xerxes. Leuven, Lemmensinstituut, finalewedstrijd Vlamo, 16 november 2014.

Guy Duijck, Genoveva. Leuven, Lemmensinstituut, finalewedstrijd 16 november 2014

CD presentatie Colors of the WInds (Solist: Peter Verhoyen). Kortrik, Concertstudio, 18/01/2012