Vertrouwenspersoon

Algemeen

Elke vereniging heeft wel eens te maken met ontevredenheid bij muzikanten, dirigenten, ouders, bestuurders, ā€¦ . Vaak volstaat een goed gesprek om problemen of misverstanden op te lossen en de samenwerking weer op goede rails te krijgen. Af en toe kunnen ontstane spanningen binnen de vereniging niet op dergelijke manier opgelost worden en is het nodig om verdere stappen te nemen. Dan kan het nuttig zijn om een derde, neutrale, persoon te betrekken. Deze zal op een objectieve manier via gesprekken en aangereikte info de elementen van de problemen oplijsten en op basis daarvan proberen tot een consensus te komen.

Anderzijds is het belangrijk dat elke persoon in de vereniging te allen tijde met individuele problemen terecht kan bij een vertrouwenspersoon. Vaak wordt deze functie gelinkt aan problemen van grensoverschrijdend gedrag binnen de vereniging. Maar ook bijvoorbeeld financiƫle problemen die het moeilijk maken om volwaardig te participeren aan activiteiten kunnen met de vertrouwenspersoon worden besproken.

Concreet

Daarom hebben wij net zoals vele andere verenigingen een vertrouwenspersoon: Isabel Bulcaen.

Je kan bij haar terecht als je met vragen zit aangaande de werking van onze vereniging en wanneer je niet direct weet bij wie je daarmee terecht kan. Je kan bij haar ook terecht indien je met zorgen zit over grensoverschrijdend gedrag binnen onze vereniging (fysiek of psychisch). Voorbeelden van vragen/situaties waarvoor je bij haar terecht kan:  financiĆ«le moeilijkheden aangaande deelname aan kampen of uitstappen, gevallen van pesten binnen onze vereniging, angstgevoelens omtrent deelname aan repetities, overstap naar jeugd of grote harmonie.

Isabel was jaren muzikante bij ons en is nu nog steeds actief als logistiek medewerker en bestuurslid. Zij is al jaren vertrouwenspersoon binnen een sportvereniging en volgde hieromtrent al aardig wat opleidingen.

Je kan er zeker van zijn dat jouw vraag met de nodige discretie behandeld zal worden.

Je kan haar bereiken via mail of 0471 659 239

Deeltijds kunstonderwijs: tussenkomst in inschrijvingsgeld

Het kan gebeuren dat je, na je ‘afstuderen’ in het deeltijds kunstonderwijs als ‘volwassene’ (ouder dan 18 jaar) een ander instrument wil of kan aanleren.

Als dat uitdrukkelijk gevraagd wordt in functie van een meer evenwichtige bezetting van ons orkest (dus op duidelijke vraag van  de dirigent, na overleg met het bestuur), dan kan je een tussenkomst vragen in het  jaarlijkse inschrijvingsgeld. Die bedraagt maximaal de helft van het verschuldigde inschrijfgeld.

Aanvraagprocedure

1. Bij het begin van het schooljaar bezorg je een bewijs van inschrijving in je muziekacademie aan de secretaris van de harmonie, samen met een bewijs van betaling.

2. Het nodige budget wordt vervolgens ingeschreven in de begroting van het volgende jaar. Je ontvangt hiervan een bevestiging.

3. Op het einde van het schooljaar bezorg je een bewijs van ‘goede afloop’ van de opleiding en zal de toegekende tussenkomst op je bankrekening worden overgemaakt.

Hoe kan ik accounts van andere gezinsleden samenvoegen in TamTam?

Als je met meerdere gezinsleden in de Harmonie actief bent, kan het handig zijn om alle repetities, activiteiten,… onder Ć©Ć©n account te zien in TamTam. Om dit te kunnen doen moet je onderstaand formulier invullen. Nadien doen wij het nodige en verwittigen we je wanneer dit is aangepast.

Verzekeringen

Verzekeringen

Via Vlamo (de Vlaamse amateurmuziekorganisatieĀ www.vlamo.be) is onze vereniging verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en persoonlijke ongevallen.

Dit betekent onder meer dat wie een ongeval heeft tijdens een activiteit van de vereniging (muzikaal en niet-muzikaal) of op weg van en naar de repetitie, schadevergoeding kan krijgen.

De persoonlijke ongevallenverzekering is wel een aanvullende verzekering. Dit wil zeggen dat bv. eerst de ziekteverzekering en/of de zgn. familiale verzekering moet worden aangesproken.

Kinderoppas

Voor jonge ouders kan het soms moeilijk zijn om op de repetitie aanwezig te zijn.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen kinderopvangkosten worden terugbetaald:

  1. Beide partners moeten muzikant zijn en in de repetitie aanwezig zijn. Ook een muzikant(e) van wie de partner omwille van beroepsomstandigheden niet voor de opvang kan zorgen, kan op een tussenkomst een beroep doen.
  2. De terugbetaling kan in principe alleen voor vrijdagse repetities.
  3. De terugbetaling gebeurt, na voorlegging van bewijsstukken, tegen het tarief van de Gezinsbond.

Uniformen

Het uniform van de jeugdharmonie bestaat uit een polotruitje met logo, een blauwe sweater met logo en blauwe jeans.

Het uniform van de harmonie bestaat uit een wit hemd, uniformdas, donkergrijs uniformpak, zwarte kousen en zwarte schoenen.

Voor vervanging, herstelling of vernieuwing van het uniform kan je terecht bij de uniformverantwoordelijke Isabel Bulcaen.

Deeltijds kunstonderwijs: alternatieve leercontext

Wie lid is van de jeugdharmonie en/of de harmonie Ć©n lessen volgt aan een muziekacademie kan bij ons ALC (Alternatieve LeerContext) volgen.

Bij het begin van elk schooljaar moet daarvoor toelating gegeven worden door de directie van de betrokken muziekacademie, na een specifieke aanvraag.

De manier van werken en de procedure kan je hier nalezen:

Zelf een instrument aankopen?

Wie zelf een instrument wenst aan te kopen, kan Ć©Ć©nmalig rekenen op een tussenkomst vanuit de harmonie. Die bedraagt maximaal 20% van het factuurbedrag.

EƩnmalig betekent dat, als je bijvoorbeeld ooit een instrument voor beginners mƩt EA-tussenkomst hebt aangekocht en dat na een aantal jaren niet meer voldoet, geen tweede keer een tussenkomst kunt krijgen.

In het duurdere segment van de instrumentenmarkt beperken we de 20% op een bedrag dat we als vereniging normaal zelf zouden aankopen.

Wie onze vereniging verlaat binnen de drie jaar na het verlenen van een tussenkomst, verbindt er zich toe de verleende tussenkomst terug te betalen.

Nog een tip: instrumenten verkopen kan iedereen. Goed onderhouden en/of herstellen is iets anders. Als vereniging werken wij samen met kwaliteitsvolle muziekhandelaars. Die nemen geen verantwoordelijkheid voor instrumenten die elders gekocht werden.

 

 

Hoe geraak ik aan een instrument?

Er zijn twee manieren om een instrument in bruikleen te krijgen: via het stedelijk conservatorium of via de harmonie.
Al bij al is muziek studeren en muziek spelen geen dure hobby. Vergelijk maar eens met andere vrijetijdsbestedingenā€¦

EEN INSTRUMENT VAN DE HARMONIE

Onze harmonie beschikt over een hele reeks instrumenten die kunnen worden gehuurd. Uiteraard gaat het hier enkel om instrumenten die in een harmonieorkest gebruikelijk zijn: hout- en koperblaasinstrumenten en percussie.

Alle leden-muzikanten van onze vereniging, dus niet alleen de leerlingen, die een instrument gebruiken dat eigendom is van de harmonie betalen hiervoor jaarlijks een bedrag dat overeenstemt met het tarief dat het Stedelijk Conservatorium van Kortrijk hanteert.

Wie het eerste leerjaar AMV achter de rug heeft, krijgt bij het begin van het nieuwe schooljaar het bezoek van onze bestuursleden met de vraag voor welk instrument men kiest. Vanzelfsprekend gaan we er van uit dat wie een instrument van de harmonie krijgt, ook toetreedt tot de vereniging en de engagementen aangaat die aan het lidmaatschap verbonden zijn (lees hiervoor ons ‘missie en visie’-pagina.

Sommige veel gevraagde instrumenten zijn niet altijd beschikbaar. Aankopen van nieuwe instrumenten gebeuren in principe enkel in functie van bezetting van het harmonieorkest.

EEN INSTRUMENT VAN HET CONSERVATORIUM

Je kan volgende instrumenten huren bij het conservatorium:
altviool, bariton, cello, contrabas, cornet, dwarsfluit, fagot, gitaar, harp, hobo, hoorn, klarinet, orgel, piano, saxofoon, trombone, trompet, tuba, viool.

Voor het instrument accordeon en harp is er een oefeninstrument voorzien in de klas. Voor piano is het aangewezen om thuis over een instrument te beschikken (diverse firma’s in de regio bieden gunstige huurvoorwaarden aan).

Bekijk de meest recente info op de webpagina van het conservatorium.

Voor wie lid is van onze vereniging bestaat de mogelijkheid om de meerprijs van het huren van een conservatoriuminstrument terugbetaald te krijgen door onze penningmeester. Wie bijvoorbeeld als muzikant van de jeugdharmonie 55 euro huur moet betalen voor een hoorn, krijgt 55 ā€“ 25 = 30 euro terugbetaald.