Zelf een instrument aankopen?

Wie zelf een instrument wenst aan te kopen, kan Ć©Ć©nmalig rekenen op een tussenkomst vanuit de harmonie. Die bedraagt maximaal 20% van het factuurbedrag.

EƩnmalig betekent dat, als je bijvoorbeeld ooit een instrument voor beginners mƩt EA-tussenkomst hebt aangekocht en dat na een aantal jaren niet meer voldoet, geen tweede keer een tussenkomst kunt krijgen.

In het duurdere segment van de instrumentenmarkt beperken we de 20% op een bedrag dat we als vereniging normaal zelf zouden aankopen.

Wie onze vereniging verlaat binnen de drie jaar na het verlenen van een tussenkomst, verbindt er zich toe de verleende tussenkomst terug te betalen.

Nog een tip: instrumenten verkopen kan iedereen. Goed onderhouden en/of herstellen is iets anders. Als vereniging werken wij samen met kwaliteitsvolle muziekhandelaars. Die nemen geen verantwoordelijkheid voor instrumenten die elders gekocht werden.

 

 

Hoe geraak ik aan een instrument?

Er zijn twee manieren om een instrument in bruikleen te krijgen: via het stedelijk conservatorium of via de harmonie.
Al bij al is muziek studeren en muziek spelen geen dure hobby. Vergelijk maar eens met andere vrijetijdsbestedingenā€¦

EEN INSTRUMENT VAN DE HARMONIE

Onze harmonie beschikt over een hele reeks instrumenten die kunnen worden gehuurd. Uiteraard gaat het hier enkel om instrumenten die in een harmonieorkest gebruikelijk zijn: hout- en koperblaasinstrumenten en percussie.

Alle leden-muzikanten van onze vereniging, dus niet alleen de leerlingen, die een instrument gebruiken dat eigendom is van de harmonie betalen hiervoor jaarlijks een bedrag dat overeenstemt met het tarief dat het Stedelijk Conservatorium van Kortrijk hanteert.

Wie het eerste leerjaar AMV achter de rug heeft, krijgt bij het begin van het nieuwe schooljaar het bezoek van onze bestuursleden met de vraag voor welk instrument men kiest. Vanzelfsprekend gaan we er van uit dat wie een instrument van de harmonie krijgt, ook toetreedt tot de vereniging en de engagementen aangaat die aan het lidmaatschap verbonden zijn (lees hiervoor ons ‘missie en visie’-pagina.

Sommige veel gevraagde instrumenten zijn niet altijd beschikbaar. Aankopen van nieuwe instrumenten gebeuren in principe enkel in functie van bezetting van het harmonieorkest.

EEN INSTRUMENT VAN HET CONSERVATORIUM

Je kan volgende instrumenten huren bij het conservatorium:
altviool, bariton, cello, contrabas, cornet, dwarsfluit, fagot, gitaar, harp, hobo, hoorn, klarinet, orgel, piano, saxofoon, trombone, trompet, tuba, viool.

Voor het instrument accordeon en harp is er een oefeninstrument voorzien in de klas. Voor piano is het aangewezen om thuis over een instrument te beschikken (diverse firma’s in de regio bieden gunstige huurvoorwaarden aan).

Bekijk de meest recente info op de webpagina van het conservatorium.

Voor wie lid is van onze vereniging bestaat de mogelijkheid om de meerprijs van het huren van een conservatoriuminstrument terugbetaald te krijgen door onze penningmeester. Wie bijvoorbeeld als muzikant van de jeugdharmonie 55 euro huur moet betalen voor een hoorn, krijgt 55 ā€“ 25 = 30 euro terugbetaald.

Wat als mijn instrument moet worden hersteld?

Het kan gebeuren dat jouw instrument defect geraakt en moet worden hersteld.

Wanneer je een instrument gebruikt van het conservatorium, dan neem je contact op met het secretariaat van het conservatorium om te vragen wat jou te doen staat.

Wanneer je een instrument van de harmonie hebt, dan is Freddy Van Meenen jouw contactpersoon. In principe worden herstellingen uitgevoerd op kosten van de vereniging, tenzij je natuurlijk door een zware fout zelf verantwoordelijk bent voor de schade.

Als je een eigen instrument bezit en je dat hoofdzakelijk gebruikt binnen onze harmonie, dan kan je de helft van de kosten (mits voorlegging van een factuur of duidelijke kostennota) terugbetaald krijgen.

Voorwaarden

Mits voorafgaande vraag door de muzikant en akkoord van het bestuur kan een lid-muzikant die over een eigen instrument beschikt een beroep doen op een tussenkomst vanuit de vereniging voor de helft van de onderhouds- en/of herstellingskosten ervan. Dit op voorwaarde dat:

1. er een beroep wordt gedaan op dienstverleners waar de vereniging gebruikelijk mee werkt, tenzij vooraf anders wordt afgesproken;
2. de factuur wordt opgemaakt op naam van de vereniging en door de vereniging wordt betaald [Bestuur 6 juni 2021].